MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ

MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ

Bireyin ilgileri ile uyumlu bir meslek sahibi olması iş yaşamındaki tatmin düzeyini ve mutluluğunu etkiler. Bu nedenle mesleki ilgilerin farkında olmak ve bu ilgilerle örtüşen meslekleri tanımak, tercih etmek iş hayatına uyumu ve başarıyı arttırır.

Mesleki ilgi envanteri 180 kısa ifadeden oluşmaktadır. İfadeler mesleki ilgilerinizi yansıtmak üzere belirlenmiştir. Envanterin tamamlanma süresi yaklaşık 15 dakikadır. Envanterde yer alan ifadelerin doğru veya yanlış cevabı yoktur.

Bu değerlendirme sonucu bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle klinik bir değerlendirme yerine geçmez. Sonuçların kariyer danışmanı ile değerlendirilmesi doğru ve gereklidir.

This page includes information from O*NET OnLine by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license. [INSERT YOUR NAME OR COMPANY] has modified all or some of this information. USDOL/ETA has not approved, endorsed, or tested these modifications.

TESTE BAŞLAMAK İÇİN GİRİŞ YAPMALISIN