KİŞİLİK ENVANTERİ

KİŞİLİK ENVANTERİ!

Değerli katılımcı;

Kişilik envanteri yoluyla tutarlı ve süreklilik gösteren normal özelliklerinizi tanıma imkânına kavuşacaksınız. Envanter, kısa ifadelerden oluşmaktadır. Yaklaşık 18 dakika sürmektedir. Envanteri tek seferde ara vermeden doldurmanız gerekmektedir.
Envanterde yer alan ifadelerin doğru veya yanlış cevabı yoktur. Sadece ilgili ifadenin sizi ne derece yansıttığını belirtmeniz gerekmektedir.
Sonuç raporunda 7 kişilik özelliğiniz ve aynı zamanda mesleki potansiyelinizi öğrenmenize yardımcı olacak 6 mesleki boyut yer almaktadır. Yüksek veya düşük skorlar iyi veya kötü olarak değerlendirilmemelidir. Bu skorlar sadece farklı kişilik özelliklerini tanımlar. Sonuçların doğruluğu cevaplarınızdaki samimiyetinize bağlıdır.
Bu değerlendirme sonucu bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle klinik bir değerlendirme yerine geçmez. Sonuçların kariyer danışmanı ile değerlendirilmesi daha uygundur.

Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri bireyler için geçerlidir. Daha küçük yaşlar için anlamlı sonuçlar vermeyebilir.

Kişilik envanteri International Personality Item Pool (IPIP) madde havuzundan yararlanılarak MAKÜ akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır.

TESTE BAŞLAMAK İÇİN GİRİŞ YAPMALISIN