İŞ DEĞERLERİ ENVANTERİ

İŞ DEĞERLERİ ENVANTERİ

İş değerleri envanteri idealinizdeki iş açısından önemli kabul ettiğiniz iş değerleri ile mesleklere ilişkin değerlerin karşılaştırılmasına ve ideallerinize uygun meslekleri öğrenmenize yardımcı olur.
Envanter 20 ifadeden oluşmaktadır. Tamamlanma süresi 5 dakikadır. İfadelerin yanlış veya doğru cevapları yoktur.
1- Önce kartlarda yer alan 20 kısa ifadeyi okuyunuz. Bu ifadelerin sizin için ne kadar önemli olduğunu düşününüz.
2- Daha sonra bu ifadeleri önem derecelerine göre aşağıdaki numaralı kutulara yerleştirin.
3- Her bir kutuya en az veya en fazla 4 kart/ifade yerleştirebilirsiniz.
4- Tamamladıktan sonra iş değerlerinize uygun meslekleri öğrenebileceksiniz.

This page includes information from O*NET OnLine by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license. [INSERT YOUR NAME OR COMPANY] has modified all or some of this information. USDOL/ETA has not approved, endorsed, or tested these modifications.

TESTE BAŞLAMAK İÇİN GİRİŞ YAPMALISIN